Vesuvio

34 / 38 / 76 kn

rajčica, sir, šunka, origano, maslina