• Cjenik usluga boravka i noćenja

  • Boravak u dvokrevetnoj sobi

   200 kn
   200 kn
  • Boravak u jednokrevetnoj sobi

   150 kn
  • Noćenje u dvokrevetnoj sobi + taksa

   320 kn
  • Noćenje u jednokrevetnoj sobi + taksa

   210 kn
   210 kn
x